Bendrovės atestatai

  • 2008 m. spalio 6 d. Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas Nr. E-1309, suteikiantis teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu (atsisiųsti VEI atestatas)
  • kovo 31 d. Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 5667, suteikiantis teisę atlikti statinio dalies projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus (atsisiųsti AM atestatas)