Kokybės politika

TIKSLAS

Maksimaliai patenkinti klientų lūkesčius, nuolatos gerinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą.

 

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI

  • nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus;
  • prognozuoti bei nustatyti užsakovų poreikius;
  • tobulinti procesų technologijas bei diegti technines naujoves;
  • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
  • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

 

BENDROVĖS VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

  • suteikti darbuotojams saugią ir kokybišką darbo aplinką našiam darbui;
  • suteikti darbuotojams galimybę kelti kvalifikaciją;
  • suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui;
  • nuolat peržiūrėti kokybės politiką, kad ji atitiktų naujus iššūkius.
  • Įmonės vadovybė įsipareigoja, kad ši politika būtų suprasta ir įgyvendinta bendrovėje.