Istorija

 • Energetikos ūkio valdybos įsakymu 1960 m. sausio 1 d. įsteigta Elektros tiekimo linijų statybos montavimo aikštelė, pavaldi Energetikos statybos trestui. Tuo metu ji statė 35-110 kV įtampos oro linijas.
 • 1963 m. pastočių montavimo aikštelė Lietuvoje ir pastočių montavimo aikštelė Kaliningrado srityje buvo prijungtos prie Elektros tiekimo linijų statybos montavimo aikštelės. Energetikos ūkio valdybos įsakymu Elektros tiekimo linijų statybos montavimo aikštelė pervardinta į Elektros tiekimo linijų statybos montavimo valdyba. Ji tapo stambiausia tresto organizacija. Elektros tiekimo linijų statybos montavimo valdyba statė visas 35-330 kV linijas bei transformatorines pastotes ir montavo elektros įrenginius elektrinėse.
 • Elektros tiekimo linijų statybos valdyba, remiantis Lietuvos valstybinės energetikos sistemos įsakymu, 1993 m. birželio 1 d. pervardinta į Elektros tinklų statybos įmonę ir priimta į Lietuvos valstybinės energetikos sistemos sudėtį.
 • Elektros tinklų statybos įmonė, remiantis AB „Lietuvos energija” įsakymu, nuo 1996 m. sausio 1 d. reorganizuota į AB „Lietuvos energija” filialą Elektros tinklų statyba.
 • AB “Lietuvos energija” filialas Elektros tinklų statyba, AB „Lietuvos energija” 2000 m. balandžio 3 d. nutarimu, tapo dukterine bendrove UAB “Elektros tinklų statyba”.
 • UAB “Elektros tinklų statyba”, remiantis visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, nuo 2002 m. gruodžio 2 d. reorganizuota į AB “Elektros tinklų statyba”.

 

AB Šiaulių energetikos statyba

 • Energetikos ūkio valdybos įsakymu 1964 m. vasario 1 d. įsteigta Šiaulių mechanizuota kolona Nr.2, pavaldi Energetikos statybos trestui. Tikslas – kuo sparčiau elektrifikuoti žemės ūkio objektus. Elektrifikavimo darbų zona apėmė Šiaulių, Akmenės, Mažeikių, Joniškio, Kelmės, Pakruojo rajonus.
 • Šiaulių mechanizuota kolona Nr.2 1991 m. balandžio 1 d. pervadinta į Šiaulių energetikos statybos valdyba.
 • Šiaulių energetikos statybos valdyba, remiantis AB „Lietuvos energija” įsakymu, nuo 1996 m. sausio 1 d. reorganizuota į AB „Lietuvos energija” filialą Šiaulių energetikos statyba.
 • AB „Lietuvos energija” filialas Šiaulių energetikos statyba, AB „Lietuvos energija” 2000 m. balandžio 3 d. nutarimu tapo dukterine bendrove UAB “Šiaulių energetikos statyba”.
 • UAB “Šiaulių energetikos statyba”, remiantis visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, nuo 2002 m. gruodžio 2 d. reorganizuota į AB “Šiaulių energetikos statyba”.
 • AB “Šiaulių energetikos statyba”, remiantis akcininkų sprendimu, nuo 2008 m. spalio 1 d. reorganizavimo būdu prijungta prie AB “Empower”.

AB “Elektros tinklų statyba”, remiantis akcininkų sprendimu, 2008 m. spalio 1 d. reorganizavimo būdu prijungta prie AB “Empower”.

2017 m. kovo 10 d. pakeistas AB “Empower” pavadinimas AB “Elektros tinklų statyba”.